Четвъртък, 23 Mai 2024

Промотиране на град с възможности

IconJanela_2

 

3. Промотиране на град на възможности
Mмного е важно да се развива социалната справедливост, която допринася за подобряване на условията на живота на населението. За да могат добрите практики да се разпространят глобално на местно ниво, ключов момент е да се гарантира в максимална степен социалната справедливост. Поради което глобалната община трябва:
• Да подобри достъпа до услуги за хората с увреждания;
• Да участва в социални проекти които, от една страна, окуражават интеграцията на възрастни хора, а от друга - насърчават родителските грижи и семейството;
• Да развива възможностите за учене през целия живот;
• Да подкрепя и интегрират групите от уязвими хора;
• Да насърчава междукултурния диалог и да подкрепя имигрантските общности;
• Да осигури на гражданите свободен достъп до култура и информация;
 
GO GLOBAL – БЪДИ ГЛОБАЛЕН
Макар да е трудно да бъде глобално приложима, социалната справедливост не може да съществува сама по себе си без основните принципи и ценности на човешкото достойнство. Да се даде отговор на всички желания, тревоги и нужди на хората е едно предизвикателство, което всички глобални общини следва да направят. В развитите държави общините трябва да се фокусират върху създаването на истински градове на възможности.
Допълнителни полезни Интернет-адреси:
 
:: Градове за активно включване :: http://www.eurocities-nlao.eu/
:: Приобщаваща Еurope :: http://inclusion-europe.org/
:: CSR Europe :: http://www.csreurope.org/
:: Европейски форум на хората с увреждания:: http://www.edf-feph.org/
:: Мрежа за развитие:: http://www.redesparaodesenvolvimento.org/en/home
 

3. Промотиране на град на възможности

Mмного е важно да се развива социалната справедливост, която допринася за подобряване на условията на живота на населението. За да могат добрите практики да се разпространят глобално на местно ниво, ключов момент е да се гарантира в максимална степен социалната справедливост. Поради което глобалната община трябва: 

• Да подобри достъпа до услуги за хората с увреждания;

• Да участва в социални проекти които, от една страна, окуражават интеграцията на възрастни хора, а от друга - насърчават родителските грижи и семейството; 

• Да развива възможностите за учене през целия живот;

• Да подкрепя и интегрират групите от уязвими хора;

• Да насърчава междукултурния диалог и да подкрепя имигрантските общности; 

• Да осигури на гражданите свободен достъп до култура и информация; 

 

БЪДИ ГЛОБАЛЕН

Макар да е трудно да бъде глобално приложима, социалната справедливост не може да съществува сама по себе си без основните принципи и ценности на човешкото достойнство. Да се даде отговор на всички желания, тревоги и нужди на хората е едно предизвикателство, което всички глобални общини следва да направят. В развитите държави общините трябва да се фокусират върху създаването на истински градове на възможности.

Допълнителни полезни Интернет-адреси:

 

 
:: Градове за активно включване :: http://www.eurocities-nlao.eu/

 

:: LAACTSA :: http://www.actsa.org/index.php

:: Приобщаваща Еurope :: http://inclusion-europe.org/

:: CSR Europe :: http://www.csreurope.org/

:: Европейски форум на хората с увреждания:: http://www.edf-feph.org/

:: Мрежа за развитие:: http://www.redesparaodesenvolvimento.org/en/home

:: CITIDEP :: http://www.citidep.pt/index.html

 

 

Partilhar nas redes sociais  Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

Участващи общини

календар

май - 2024

ПнпонвтЧетПетПетСъб
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031