Четвъртък, 23 Mai 2024

Управление на градската екология

IconVentoinhas

 

5. Manage Urban Ecology – Управлявай градската околна среда
 
Натискът върху околната среда в урбанизираните територии изисква подобряването и въвеждането на нови екологични практики на местно ниво, които да намаляват последиците от глобалните климатичните промени. Промените в климата на глобално ниво засягат най-вече хората в развиващите се държави. В унисон с глобалните усилия общините трябва:
• Да подкрепят използването на възобновяеми източници на енергия и да стимулират енергийната ефективност;
• Да използват подходи за намаляване на потреблението на вода и на ефективното използване на водните ресурси;
• Да се стремят към намаляване на произвежданите отпадъци и да насърчават разделното им събиране, рециклиране, транспортиране и цялостно третиране.
• Да развиват откритите зелени площи, да пазят и защитават местната флора и фауна;
• Да създават условия за създаването на навици за прилагането на повече мобилност и устойчивост във всички дейности;
• Да насърчават потреблението на "чисти", и на местни и регионални продукти.
 
 
GO GLOBAL – БЪДИ ГЛОБАЛЕН
Съществува ясна връзка между изкореняването на бедността и запазването на околната среда. Глобалните предизвикателства свързани със запазването на екосистемите вече са доказали своето значение чрез редица изследвания, както и ползите от това за цялостното благоденствие на обществото. Да се говори за околна среда не означава само да се говори за икономика, продукция, образование, технологии, мобилност и здравеопазване. Това взаимодействие между отделните сектори трябва да бъде разбрано и промотирано в една цялостна среда, съчетана с целите на хилядолетието. Промотирането на глобалните общности като нов модел на управление трябва да се основава на приемането на нови правила за поведение. Но те от своя страна са базират на налагането и прилагането в последствие на политики за устойчиво развитие.
Допълнителни Интернет източници:
 
:: Фонд за дивата природаhttp://www.wef.org/
:: Градове за коректна търговия:: http://www.fairtradetowns.org/
:: Световна организация по прехрана:: http://www.fao.org/index_en.htm

5. Управлявай градската околна среда 

Натискът върху околната среда в урбанизираните територии изисква подобряването и въвеждането на нови екологични практики на местно ниво, които да намаляват последиците от глобалните климатичните промени. Промените в климата на глобално ниво засягат най-вече хората в развиващите се държави. В унисон с глобалните усилия общините трябва: 

• Да подкрепят използването на възобновяеми източници на енергия и да стимулират енергийната ефективност;

• Да използват подходи за намаляване на потреблението на вода и на ефективното използване на водните ресурси;

• Да се стремят към намаляване на произвежданите отпадъци и да насърчават разделното им събиране, рециклиране, транспортиране и цялостно третиране;

• Да развиват откритите зелени площи, да пазят и защитават местната флора и фауна;  

• Да създават условия за създаването на навици за прилагането на повече мобилност и устойчивост във всички дейности;

 

• Да насърчават потреблението на "чисти", и на местни и регионални продукти.  
 
БЪДИ ГЛОБАЛЕН

 

Съществува ясна връзка между изкореняването на бедността и запазването на околната среда. Глобалните предизвикателства свързани със запазването на екосистемите вече са доказали своето значение чрез редица изследвания, както и ползите от това за цялостното благоденствие на обществото. Да се говори за околна среда не означава само да се говори за икономика, продукция, образование, технологии, мобилност и здравеопазване. Това взаимодействие между отделните сектори трябва да бъде разбрано и промотирано в една цялостна среда, съчетана с целите на хилядолетието. Промотирането на глобалните общности като нов модел на управление трябва да се основава на приемането на нови правила за поведение. Но те от своя страна са базират на налагането и прилагането в последствие на политики за устойчиво развитие.

Допълнителни Интернет източници:

:: UNEP :: http://www.unep.org/urban_environment/

:: Фонд за дивата природа :: http://www.wef.org/

:: C40Cities :: http://www.c40cities.org/

:: EartWire :: http://www.earthwire.org/climate/

:: Градове за коректна търговия:: http://www.fairtradetowns.org/

:: Световна организация по прехрана:: http://www.fao.org/index_en.htm

 

Partilhar nas redes sociais  Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

Участващи общини

календар

май - 2024

ПнпонвтЧетПетПетСъб
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031