събота, 20 Juillet 2024

Създаване на приобщаваща икономика

IconMundo

 

4. Създай приобщаваща икономика
В един свят с ограничени природни ресурси устойчивото развитие изисква те да бъдат разпределени справедливо, честно и прозрачно. Поради това глобалната община трябва :
• Да гарантира равни възможности за мъжете и жените;
• Да улесни достъпа на младите хора и хората с увреждания до работни места в рамките на общината;
• Да стимулира местното производство на продукти с висока добавена стойност;
• Да въвежда социални, екологични и етични критерии в процедурите за обществени поръчки;
• Да подкрепя социално ангажираното предприемачество;
• Да подкрепя доброволческите служби, по-специално сред работещите в общината;
 
GO GLOBAL – БЪДИ ГЛОБАЛЕН
Много държави в настоящия момент са с влошени икономически параметри и социално положение. Въпреки че бяха засегнати всички държави, най-бедните сред тях пострадаха най-много. Нестабилната икономика засяга всички сектори на обществото: социалното неравенство и образованието, здравеопазването и опазването на околната среда – всичко това изисква да се осигури политическо сближаване на позициите по начин, който позволява устойчиво развитие във всичко области. Европейският съюз и всички негови членове, свързани с целите на Хилядолетието, трябва да имат възможността да измерят отражението на решенията, които вземат по отношение на реформата на  световната икономика, финансовата система и увеличаващия се дял на хората в бедност.
В този процес местните власти имат своето много важно място. Всяка година местните власти изразходват повече от 2 млрд. ЕВРО за закупуване на продукти, стоки и услуги, които имат голямо влияние върху баланса на финансовата и икономическа система. Чрез сътрудничеството си с други местни власти, общините могат да засилят местните си икономики, като въведат в тях социални и икономически критерии, по-специално в търговете за обществени поръчки.
По-важни допълнителни текстове
:: Глобален фонд за развитие на градовете (FMDV) :: http://www.fmdv.net/en
:: Организацията ICLEI – местни правителства за устойчивост :: http://www.iclei.org/
:: Проекта Landmark :: http://www.landmark-project.eu/
:: Процеса Marrakech :: http://esa.un.org/marrakechprocess/
:: Твоята Европа (Your Europe) :: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_en.htm
:: Европейски политики за работа и социални политики:: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
:: Международна организация на труда :: http://www.ilo.org/
:: Институт на Световната банка :: http://wbi.worldbank.org/wbi/

4. Създай приобщаваща икономика

В един свят с ограничени природни ресурси устойчивото развитие изисква те да бъдат разпределени справедливо, честно и прозрачно. Поради това глобалната община трябва:

• Да гарантира равни възможности за мъжете и жените;

• Да улесни достъпа на младите хора и хората с увреждания до работни места в рамките на общината;

• Да стимулира местното производство на продукти с висока добавена стойност;

• Да въвежда социални, екологични и етични критерии в процедурите за обществени поръчки;

• Да подкрепя социално ангажираното предприемачество;

• Да подкрепя доброволческите служби, по-специално сред работещите в общината;


БЪДИ ГЛОБАЛЕН

Много държави в настоящия момент са с влошени икономически параметри и социално положение. Въпреки че бяха засегнати всички държави, най-бедните сред тях пострадаха най-много. Нестабилната икономика засяга всички сектори на обществото: социалното неравенство и образованието, здравеопазването и опазването на околната среда – всичко това изисква да се осигури политическо сближаване на позициите по начин, който позволява устойчиво развитие във всичко области. Европейският съюз и всички негови членове, свързани с целите на Хилядолетието, трябва да имат възможността да измерят отражението на решенията, които вземат по отношение на реформата на  световната икономика, финансовата система и увеличаващия се дял на хората в бедност. 

В този процес местните власти имат своето много важно място. Всяка година местните власти изразходват повече от 2 млрд. ЕВРО за закупуване на продукти, стоки и услуги, които имат голямо влияние върху баланса на финансовата и икономическа система. Чрез сътрудничеството си с други местни власти, общините могат да засилят местните си икономики, като въведат в тях социални и икономически критерии, по-специално в търговете за обществени поръчки.  

По-важни допълнителни текстове

:: Глобален фонд за развитие на градовете (FMDV) :: http://www.fmdv.net/en

:: Организацията ICLEI – местни правителства за устойчивост :: http://www.iclei.org/

:: Проекта Landmark :: http://www.landmark-project.eu/

:: Процеса Marrakech :: http://esa.un.org/marrakechprocess/

:: Твоята Европа (Your Europe) :: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_en.htm

:: Европейски политики за работа и социални политики:: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656

:: Международна организация на труда :: http://www.ilo.org/

:: Институт на Световната банка :: http://wbi.worldbank.org/wbi/

 

Partilhar nas redes sociais  Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

Участващи общини

календар

юли - 2024

ПнпонвтЧетПетПетСъб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031