ОН призовава към ускорени действия, за да бъдат изпълнени в срок целите на хилядолетието за развитие